Průvodce koupí nemovitosti – co vás čeká a nemine?

by Redakce
jak koupit nemovitost

Koupě nemovitostí jsou pěkným oříškem pro všechny, kteří sní o novém bytě či rodinném domě. Do celého procesu patří i placení daní, ve kterých se ne každý vyzná, proto je někdy lepší přizvat na řadu daňového poradce, který vám pomůže se vším, co potřebujete. Důležité je však především vědět, jak postupovat a jakým chybám se vyvarovat.

Sepsání smlouvy a ověření informací

Před samotnou koupí nemovitosti je důležité si ověřit několik informací, které jsou před podepsáním smlouvy klíčové.

Měli byste si ověřit, jestli na danou nemovitost není uděleno:

  • Předkupní právo – tedy jestli není někdo oprávněn ucházet se jako první o koupi dané nemovitosti
  • Věcné břemeno – podmínky, které je potřeba splnit při hospodaření s nemovitostí nebo zda není nějaká osoba oprávněna bydlet v domě i po jeho koupi
  • Hypoteční úvěr – ověřte si, zda daná nemovitost není stále takzvaně „zadlužená“

Co by měla obsahovat smlouva o koupi

Ve smlouvě by měly být uvedeny všechny údaje o prodávajícím a zároveň i kupujícím. Dále by zde měly být uvedené i podmínky, za kterých nemovitost kupujete:

  • částka v korunách
  • případná záloha
  • pokuta při odstoupení od smlouvy
  • další ujednání nebo povolení obou manželů, kteří v nemovitosti spravovali společnou domácnost

Před podepsáním platné smlouvy může být sepsána i takzvaná „Smlouva o smlouvě budoucí kupní“, která zaručuje budoucí koupi nemovitosti. Při odstoupení se mohou na kupujícího, ale i prodávajícího stahovat předem ujednané pokuty.

Placení daní při koupi a po koupi nemovitosti

Názvy jednotlivých daní se většině lidem pletou a není divu. Jejich velmi podobná pojmenování, dokážou zamotat hlavu každému laikovi. Pro správné vyplnění a přesné podání daňového přiznání je nejlepší přizvat na pomoc daňového poradce, který vás celým procesem provede bez jakýchkoliv problémů.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Dříve měl povinnost za daň z převodu nemovitosti kupující nebo prodávající. Podle toho, jak uvedli předem ve smlouvě, kterou podepsali. Teď je tomu však jinak a daň získala i nový název. Tuto daň platí pouze kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí představuje 4 % z hodnoty nemovitosti. Daňové přiznání je nutné podat 3 kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v kterém byl převod zapsán do katastrů nemovitostí.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se platí ročně a je ji nutné zaplatit do 31. května. Pokud vaše vypočtená daň představuje více než 5000 Kč, můžete si ji nechat rozdělit na dvě splátky. Výše daně je dána podle dané obce, do které nemovitost spadá.

Konečné kroky k vlastnictví

Před úplným předáním nemovitosti je doporučováno vložit finanční prostředky a potřebné dokumenty do takzvané úschovy. Tu ve většině případů zajišťuje notář nebo advokát. Jedná se o záruku, že vy jako kupující a stejně tak i prodávající nepřijdete o své peníze a splní se všechny podmínky smlouvy.

Návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti

Po zaplacení a vyřízení všech formalit můžete přejít k vyřízení a zápisu vaší nové nemovitosti. Na úplném konci je nutné vložit návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Takto sepsaný dokument je nutné podepsat jednou ze smluvních stran. Za správní poplatek 1000 Kč katastrální úřad připraví všechny náležitosti a zapíše vás jako nového vlastníka.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem napořád jen za 150 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné příspěvky

Vložte komentář