Pozor: Když si nájemce tajně založí ve vašem bytě firmu

od Redakce
neoprávněna kancelář

Aniž to tušíte, nájemce si možná ve vašem bytě založil a zaregistroval firmu.

A pokud se mu nebude v podnikání dařit, exekutoři budou klepat na vaše dveře i dlouho poté, co se z bytu vystěhuje.

V tomto článku si ukážeme, jak rychle odhalit, zda nájemce již nějakou firmu do vašeho bytu zaregistroval. A ukážeme si také, jak v umístění podnikání do vašeho bytu v budoucnu zabránit.

Pokud chcete rychle zjistit, zda je na adrese vašeho bytu registrované nějaké sídlo či místo podnikání, napište svou adresu do vyhledávacího okénka serveru

http://regiony.kurzy.cz/

Aplikace prohledává veřejné rejstříky a pokud v některém z nich najde subjekt registrovaný na vaší adrese, hned se to dozvíte. (Pro některé pronajímatele to bude bohužel nepříjemné překvapení.)

Jak je možné, že úřady povolily registraci firmy s adresou vašeho bytu, i když jste k to mu vy sami nedali souhlas? Odpověď je jednoduchá: Pokud takový zákaz sami v nájemní smlouvě výslovně neuvedete, nájemci to žádný předpis nezakazuje.

Podle občanského zákoníku (§19c) musí např. právnická osoba při svém zřízení určit své sídlo. Takové sídlo sice „nesmí být v bytě“, ale jen tehdy, „pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti“.

Místem podnikání podle živnostenského zákona je pak „adresa, odkud podnikatel-fyzická osoba řídí své podnikatelské aktivity“.

Podle rozhodnutí Nejvyšší soudu ČR (28 Cdo 964/2008, 15.5.2008) pak platí, že „neplyne-li z nájemní smlouvy něco jiného, může osoba oprávněná k užívání bytu zaregistrovat na jeho adrese místo podnikání ve smyslu živnostenského zákona, i pokud k tomu nemá vlastníkův souhlas.“

Podle Nejvyššího soudu není správný názor, „že právo nájemce nebo jiné oprávněné osoby (dále jen „nájemce“) na užívání bytu lze redukovat na „holé“ bydlení (jíst, sledovat televizi, sprchovat se, spát) a že by nájemce musel pronajímateli kompenzovat zisk z výdělečných aktivit provozovaných v bytě. Jak odpovídá i zvyklostem občanského života, relevantním pro výklad smluv, nevyžaduje se pronajímatelův souhlas, pokud nájemce např. namaluje obraz, vymyslí vynález, vytvoří program, napíše knihu, nebo vypěstuje bonsai. Totéž platí, jestliže osoba vykonává zaměstnání z domova, překládá-li texty nebo vede-li účetnictví. Typovým znakem těchto aktivit zůstává, že neobtěžují vlastníka ani další nájemce nad přiměřenou míru a byt stále převážně slouží k bydlení.

Opačný závěr, vyžadující k provozování výdělečných aktivit nájemcem vlastníkův souhlas, by totiž vedl ke snaze stávajících pronajímatelů podmínit svůj souhlas co nejvyšším podílem na zisku z nájemcových aktivit, byť provozovaných v soukromí a nijak neobtěžujících jiné. Především by ale předeslaný závěr představoval zásah do ústavně garantovaných práv na soukromí ve smyslu čl. 7 odst. 1 a věta 2 a čl. 10 odst. 2 Listiny (srov. i nedotknutelnost obydlí podle čl. 12 Listiny), neboť jak vlastní, tak i pronajatý byt představuje místo, kde se svoboda soukromí realizuje v nejsilnější míře, přičemž nelze po nájemci spravedlivě požadovat, aby za situace, kdy se k tomu výslovně nezavázal, informoval pronajímatele o svých soukromých aktivitách a skládal mu z nich účty.

Pokud nájemce může v bytě i bez vlastníkova souhlasu vykonávat příkladmo uvedené výdělečné aktivity, není důvod dospět k jinému závěru, jde-li o výkon týchž aktivit podle živnostenského oprávnění, neboť „existují živnosti, které vůbec není nutno provozovat v provozovně“ a bylo by „nepřípustným omezením práv nájemce trvat na požadavku, že v bytě nesmí vykonávat žádnou administrativní činnost souvisící s jeho podnikatelskou činností“.
Nemůže tedy vést k získání bezdůvodného obohacení, pokud si živnostník v soukromí bytu zapne počítač, začne překládat text nebo provede kontrolu účetních položek.“

Pokud vaše nájemní smlouva tedy neobsahuje příslušné ustanovení (a vlastníky investičního kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ můžeme uklidnit – takové ochranné ustanovení je ve vzorové smlouvě samozřejmě uvedeno), nájemce si může kdykoliv ve vašem bytě skutečně zaregistrovat místo svého podnikání.

Toto místo je pak uvedeno ve veřejném rejstříku a adresa vašeho bytu se stává místem zájmu úřadů, soudů i exekutorů. Pokud nájemce po opuštění bytu neprovede v rejstříku příslušnou změnu, adresa vašeho bytu zůstane „na ráně“ i přesto, že se v něm nájemce již nevyskytuje.

Pokud vaše nájemní smlouva příslušnou ochranu neobsahuje, doporučujeme ji do ní co nejdříve doplnit.

[hana-code-insert name=’seznam‘ /]


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem napořád jen za 150 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné příspěvky

Vložte komentář